PORVORIM's PAPPU CHOR MINESH BABANI NARVEKAR Goa

Updated: Oct 8


सत्याच्या पलीकडले


पर्वरीचा पप्पू चोर मिनेश नार्वेकर आणि चोराची आई चोर सुरेखा आणि चोर सुरेखाचा चोर भाऊ ह्यांचे सत्याचे प्रयोग.


चोर मिनेश.

पूर्ण शुद्धीत हे पत्र वाच. डोळे उघडे ठेवून वाच म्हणजे तुला तू आणि तुझ्या फॅमिलीची ओळख होईल.

तू आणि तुझे चोर घराणे हे समाजातल्या वृक्षावर वाढलेली विषवल्ली आहे. हि विषवल्ली वेळीच छाटली नाही तर समाजमन गढूळ आणि दूषित राहते. तर, आता हि विषवल्ली मुळापासून छाटण्याची वेळ आहे. तुमचे मुखवटे बस्स झाले. तुमचे खरे चोर स्वरूप समाजाला दाखवणे हे कर्तव्यच आहे. आणि मी हे कर्तव्य पार पाडायला समर्थ आहे.


अजून पर्यंत मी तुमच्याकडे कधीही आलेलो नाही आहे. तूच निर्लज्यासारखा माझ्याकडे बोलायला आला आहे. कारण तुझे सगळे चोरीचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत. कसे होतील?


खरे म्हणजे माझीच मला लाज वाटते आहे. कोणाला मी हे पत्र लिहीत आहे? का म्हणून मी हे पत्र लिहीत आहे? हे पत्र लिहून काही तुझ्यात बदल होणार आहे? आणि मी कश्याला बदलाची अपेक्षा करू तुझ्या कडून. तू अगदी निर्लज्ज आहेस. निर्लज्ज आईचा निर्लज्ज कुपुत्र.


दोन वर्षे मी तुला माझ्या घरात पोसलेला आहे. तुझा सांभाळ केलेला आहे. मला शरम वाटत आहे कि, मी कुठच्या नालायकाला माझ्या घरात प्रवेश देऊन अश्या नालायकाचा सांभाळ केला. का म्हणून? हा नालायक आता मोठा होऊन माझ्याच घरात चोरी करतोय. लाज वाटतेय मला माझीच.


तुझी मावशी गेली त्याचे तुला फारच दुःख आहे असे तू जे दाखवीत आहे ना , ते सर्व नाटक आहे. तुझ्या मावशीचे प्रेत संध्याकाळी पाच वाजता घरी येणार होते आणि तू आणि तुझे चोर फॅमिली काय करीत होती? तर माझ्या घरातली सगळी कपाटं उघडून घराचे कागद पत्रे शोधत होते. तुला आणि तुझ्या चोर फॅमिलीला तुझी मावशी मेल्याचे दुःख आहे? मला माझ्या शेजाऱ्यांनी तेव्हाच सांगितले होते कि घरात असे चालू आहे. मी त्याना म्हटले कि, त्याना हवे ते करू दे. जे जे ते करतील तसे ते फसतील.


तू माझ्या घराची कागदपत्रे घेऊन गोव्याला आला आणि सगळी कागद पत्रे बनावट बनवलीत आणि एका महिन्याने तुम्ही तीन चोर परत मुंबईला गेलेत. तू, तुझी चोर आई, आणि तुझ्या चोर आईचा चोर भाऊ.


खरे म्हणजे, मी तेव्हाच तुम्हा चोरांना प्रवेशबंदी करायच्या विचारात होतो. पण म्हटले जाऊ दे. कदाचित त्यांना शांती वगेरे करायची असेल. मी जर प्रवेश बंद केला तर हे चोर माझ्या नावाने बोंबा मारतील कि, आम्हाला शांती सुद्धा करायला दिली नाही. ह्यास्तव, मी तुम्हाला प्रवेश दिला.


तुमच्या चोर घराण्याची एक खासियत आहे. सगळी फॅमिली चोर पण तुम्ही दुसऱ्याच्या नावाने बोंबा मारायला हुशार. तुम्ही कधीही कबुल करणार नाही आहेत कि, होय आम्ही चोर आहोत. पण दुसऱ्याला दूषण देणे हे तुमचे आद्य कर्तव्य आहेच. कारण तुम्ही समाज सुधारक. स्वतः चोर आणि दुसऱ्याला सुधारणे हि तुमची खासियत. चोरी करणे हा तुमचा परंपरेने आलेला वारसा हक्क आहे. म्हणून तर सगळेच चोर. आई चोर , मुलगा चोर आणि चोर आईचा भाऊ चोर.


तुम्हाला खरेतर गोव्याचे पारंपरिक अध्यात्मिक आणि धार्मिक चोर असे म्हणून तुमचा गौरव होणे गोव्याच्या गरजेचे आहे. ते गोव्याच्या पुढच्या पिढीला मार्गदर्शक होईल. तुमचा चोरीचा इतिहास गोव्याच्या शालेय पाठ्यक्रमात येणे गोव्याच्या भवितव्याच्या नजरेने गरजेचे आहे. कारण गोव्याची भावी पिढी चोर बनवली तरच गोव्याचा उद्धार होणार आहे. तुमच्या घरात तर हे जागृत उदाहरण तुम्हीच प्रतिष्टीत केलेले आहे. आईनेच स्वतःच्या मुलाला चोरीची दीक्षा देऊन आपल्या स्वतःच्या मुलाला अगदी निरढाळलेला चोर बनवलेला आहेच. अश्या आईचे गोव्याने गुणगौरव करणे क्रमपात्र आहे.


परत येऊन तुम्ही बनावट कागद पत्रे घेऊन तीन चोर सोसाटीच्या ऑफिस मद्धे गेले. सोसाटीने तुम्हाला निक्षून सांगितले कि, काहीही शक्य नाही आहे. सेक्रेटरीने तर तुला सांगितले कि, शिवकुमारला कळले तर तुला जेलमद्धे जावे लागेल.


नंतर माझा मित्र माझ्या घरी आला कारण तुझी मावशी गेली तर तिच्या चोर बहिणीला भेटायला. दुःखी घरात तू तर अगदी मावशीच्या दुःखात होता आणि तू माझ्या मित्राला कोल्ड ड्रिंक प्यायला दिले. माझा मित्र चकित झाला. दुःखी घरात कोल्ड ड्रिंक? 😀. कदाचित गोवेकरांची दुःख व्यक्त करायची हि पारंपारीक पद्धत असेल असे म्हणून त्याने स्वतःची समजूत घातली. आणि तुमचे चोर घराणे तर परंपरेचं जतन करण्यात पटाईत आहेच.तुझी आई चोर सुरेखा नालायक आहे. मला माहिती नाही आहे, कुठची आई स्वतःच्या मुलाला चोरी करायला शिकविते आणि स्वतःहि चोरीत भागीदार होते. धन्य आहे. इतिहासात ह्या चोर आईची नोंद राहिलच.


मुलाने काही केले तर लोक आईला किंवा वडील माणसाला सांगतात. समजा मुलाने चोरी केली तर लोक काय करतील? पहिले आईला सांगतील मुलाने चोरी केलेली आहे तर तू त्याची समजूत काढ आणि त्याला शिकव. कदाचित मुलाने वाईट संगतीत येऊन चोरी केली असेल. असे सगळे म्हणतील.

पण इथे काय म्हणायचे?

आईच चोर. आईच मुलाला चोरीत सामील. आणि आईचा चोर भाऊ पाठबळ देतोय चोरीला आपल्या गुंडगिरीच्या बळावर. मी गुंड आहे ना तुमच्या पाठीशी? भिऊ नकोस मी तुमच्या पाठीशी आहे असा आईचा चोर भाऊ सांगतो. सगळेच चोर.

तुम्हाला माहिती आहे ? तुम्ही काय केलय ते?

तूम्ही अगदी बलात्कार केला आहे माझ्या घरात. बलात्कार काय फक्त मुलींवर केला जातो? दुसऱ्याच्या परवानगी शिवाय दुसऱ्याच्या घरात नातेवाईक बनून येउन दुसऱ्याच्या घराचे कायदेशीर कागदपत्रे शोधून काढून ते स्वतः कडे ठेवणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. मी समजू शकतो तुम्ही पारंपरिक अध्यात्मिक चोर आहेत. सोने वगेरे पहिले तर तुमची अगदी लाळ टपकते. तुमच्या सगळ्या अध्यात्मिक गुरुनी तुम्हाला तशी परवानगी सुद्धा दिलेली आहेच. सोने दिसले तर प्रथमतः त्यावर डल्ला मारा अशी अध्यात्मिक शिकवण देणारे तुमचे सद्गुरू धन्य आहेत. चोरी हेच अध्यात्माचे उत्तुंग शिखर आहे असे तुम्हाला सद्गुरूंनी शिकविले आहेच. सोन्याचे दागिने तुम्ही चोरले तरी चालते. कायदेशीर घराचे कागदपत्रे चोरणे म्हणजे? कायद्याने हा भयंकर गुन्हा आहे. ह्या गुन्ह्यला तुला जेल होणार आहे.

सुलभाचे पार्थिव हॉस्पिटलात. आणि चोर फॅमिली चोरी मध्ये व्यस्त. तुम्ही सर्वानी मिळून सुलभावर बलात्कार केलेला आहे. आणि हे फक्त तुमच्या सारखी परंपरेचं जतन करणारी आणि आध्यत्मिक धार्मिक चोरच करू शकतात. आपलाच माणूस मेलेला आहे. त्याचे पार्थिव सुद्धा घरी येईपर्यंत तुम्हाला धीर नाही आहे. ते यायच्या आधीच सगळे गुंडाळून तुम्ही बसलेत. ध्यन्य आहे तुमची. सद्गुरू कृपा.

तुझी हिम्मत कशी झाली माझ्या कायदेशीर कादत्तपत्रांना हात लावायची? तुम्ही चोर लोक नातेवाईक बनून मावशीच्या मरणाला आले आणि चोरी करून गेले ? कसली तुमची चोर फॅमिली? कसले शिक्षण? अजून पर्यंत तुम्हाला कोणीही शिकविले नाही, कि दुसऱ्यांच्या वस्तूला आपण हात सुद्धा लावू नये म्हणून? का तुम्हाला मस्ती मारली आहे? कारण तुझ्या चोर आईचा भाऊ चोर आणि गुंड आहे म्हणून? कोण भाव देतो त्या चोर आणि मटका एजण्टला आणि पत्त्यांचा क्लब चालवणाऱ्या गुंडाला? तुम्ही समजता काय स्वतःला? तुम्हाला काहीही लाज लज्जा शरम आहे ? तुझ्या घरात कोणीही येऊन चोरी केली तर तू गप्प बसशील?


जी मेली आहे ती तुमचीच नातेवाईक आहे. एवढे सुद्धा तुम्हाला सोयर सुतक नाही आहे? तुम्ही सगळ्यांनी मिळून तिच्यावर बलात्कारच केलेला आहे.


उद्या समज, तुझ्या बहिणीचे लग्न झाले आणि समज ती मेली तर तू तिच्या घरी जाऊन तिच्या नवर्याच्या घराचे कागदपत्र चोरणार आहेस ? तिचे सोन्याचे दागिने चोरून नेणार आहेस? मला कळत नाही आहे कि असली बुद्धी तुझ्या चोर फॅमिलीला कोणी विकलेली आहे. कदाचित तुमच्या सद्गुरूंनी?


समज तुझी बायको मेली आणि मिथिला किंवा निकिता येऊन त्यांनी तुझ्या घराचे कायदेशीर कागदपत्रे चोरून नेली तर तू गप्प बसणार आहेस ? (जसे तुच्या चोर आईने तिची बहीण गेली तेव्हा जशी चोरी केली तशी?)


समजा मिथिला किंवा निकिताची मुले येऊन माझी मावशी मेली तर सगळे चोरतो हे तू माफ करणार आहेस? (जसा तू आपली मावशी गेली आणि चोरायला आला तसा?)


समजा मिथिला किंवा निकिता मेली तर तुझी बायको त्यांच्या मरणाला जाऊन त्यांच्याच घरात चोरी करणार आहे? कारण तुझी बायको मिथिला आणि निकिताची बहीण आहे म्हणून?

(जशी तुझी चोर आई गेली चोरायला तिची बहीण गेल्यावर?)


समजा तुला चोर मुले झाली आणि निकिता किंवा मिथिला मेली तर तुझी चोर मुले त्यांच्या मरणाला जाऊन माझी मावशी मेली आणि तुझ्या मुलांनी त्यांच्या घराचे कागदपत्रे चोरले तर त्यांना माफी आहे ? कारण ती तुझी चोर मुले आहेत म्हणून? (जसा तू चोर मुलगा गेला मावशीच्या मरणाला चोरायला?)


समज तुझी बायको मेली तर वेद पैंगुणकर येऊन तुझे घराचे कागदपत्र चोरून नेले तर तुला चालतील?

(जसा तुझ्या चोर आईचा चोर भाऊ गेला आपल्या बहिणीच्या मरणाला चोरायला?)


नालायका, आहेत तुझ्याकडे ह्या प्रश्नांची उत्तरे?

का तू आता म्हणणार आहेस साळसूदपणे कि, कोण मिथिला, कोण निकिता आणि कोण वेद पैंगुणकर ?


बाबनी मेला तेव्हा मी येऊन बाबनीच्या घरची कागदपत्रे चोरून घेऊन गेलो असतो तर तू गप्प बसला अस्तास?

माझ्या मित्राने तुला सांगितले कि माझ्याकडे फोनवर बोल पण तू म्हणतो आम्हाला त्याच्याकडे बोलायचे नाही आहे. कारण तुला आशा होती कि काहीही करून सोसायटी तुला किंमत देईल. पण तसे झाले नाही.

तुझी चोर आई सुरेखा पाच वेळा माझे शेजारी श्री कोरे ह्याच्या घरी गेली. अहो बघा ना काहीतरी होत असेल तर असे तिचे शब्द. कोरेंनी तुझ्या चोर आईला पाच हि वेळा तेच सांगितले कि, काहीही शक्य नाही आहे. कोरे मला म्हणतात कि, हि काय बाई आहे? हि अशिक्षित आहे का? हि अनपढ बाई माझ्या घरी पाच वेळा येते? एकदा सांगितलेले कळत नाही?लाज आहे तुम्हाला?


तुम्हा चोरांना वाटत होते कि, मला कसे कळणार? मला काहीही माहिती नाही आहे अश्या भ्रमात तुम्ही चोर होते. पण सोसाटीचे अध्यक्षांनी मला ताबडतोब मेसेज करून कळविले होते हे चोर काय काय करीत आहेत ते. त्याचाच खालील काही नमुना.शेवटी तुला कळले कि काहीच शक्य नाही. तशी तुला माझी आठवण झाली. तू ठरवलस कि आता ह्याला गंडवूया. ह्याला घाबरवू या. म्हणजे तुझा प्लॅन चालेल. तू आला निर्लज्ज कुत्र्या सारखा शेपूट हलवत.


तू मला अगदी आणि बरेच विनोद सांगायला लागला. मला असे होणार तसे होणार. तुझ्या चोर आईचा चोर भाऊ मला सोडणार नाही आहे. तो तुझी वाट पाहतो आहे. तू जर मुंबईला आला तर तुला वास्को विमातळावर पोलीस पकडतील. असले विनोद तू करायला लागला. मी तुला विचारले सुध्दा अरे एक सांग, मी जर मुंबईला आलो तर मला वास्को ला कसे पकडतील?


तुझ्या चोर आईच्या चोर भावाने म्हणे माझ्यावर एफ आर आय केलेली आहे. मी म्हटले बरे झाले. आता पोलीस आपले काम करतील. तू का घाबरलेला आहे? तसा तू मला सांगतो कि तू मला सावध करीत आहेस. मी म्हटले मी तुझा आभारी आहे मला सावध केल्या बद्दल.


तुझ्या स्वतःच्या मेंदूचे संतुलन बिघडलेले पाहून मी जोर जोरात हसत होतो. 😂


मी तुला एकच प्रश्न विचारीत होतो. काय झालय? पण तुझ्या कडे उत्तरच नव्हते. तू काय बोलणार स्वतःच्या तोंडाने? कि होय आम्ही सर्वानी मिळून चोरी केलेली आहे? होय आम्ही तुझ्या घराची कागदपत्रे चोरून नेवून त्याची बनावट कागद पत्रे आम्ही बनवलीत. अश्या गोष्टीत आमची हुशारी अक्ख्या गोव्यात कोणीही नाकारू शकत नाहीत. आम्ही गोव्याचे पारंपरिक अध्यात्मिक धार्मिक चोर आणि लफंगे आहोत. असे करण्याचे संपूर्ण प्रशिक्षण आमच्या चोर घराण्याला आमच्या सद्गुरूने आम्हाला बालपणापासून दिलेले आहे.


शेवटी तुला कळून चुकले कि, माझ्या कडे बोलण्याची तुझी लायकी सुद्धा नाही आहे. तू जे जे बोलतोय तसा तूच तोंड घशी पडत आहे. तुला पूर्ण कळून चुकले कि, मी अगदी हुशार आहेच. तसा तू विषय बदलायला लागला. तू मला मदत करायचे आमिष दाखवले. मी तुला निक्षून सांगितले कि मला मदतीची गरज नाही आहे. मी तुला सांगितले कि तू तुझ्याच कुटुंबाला मदत कर. मी तुझ्याकडे मदतीची कधीही मागणी केलेले नाही आहे. आणि मला तुझ्या मदतीची अगदी गरजच नाही आहे. मी स्वतः संपूर्ण आणि समर्थ आहे.


तेव्हा तू मला तुझ्या चोर आणि गुंड मामाची धमकी द्यायला लागला. चोर मामाला फोन कर तो अगदी गरम झालाय. मी तुला सांगितले कि तो जर गरम झालाय तर मांडवीच्या पुलावरून उडी मारायला सांग म्हणजे थंड होईल.मी काय नोकर आहे अश्या तुझ्या चोर मामाला फोन करायला? तू मला अजून धमक्या देऊ लागला. तू येऊनच दाखव. तुझे काय होते ते बघ. अश्या प्रकारांनी तू मला धमकायला लागला. मला तुझी मानसिक दिवाळखोरी स्पष्ट पाहून तुझी कीव सुद्धा आली. अरेरे हे सगळे सद्गुरू कृपेने झालेले आहे. असे मी स्वतःशीच म्हटले.


मी तुला सहज म्हणून विचारले. तू आता कुठे आहेस? मुंबईला कि गोव्याला? तसा तू मला सांगायला लागला कि तुझी चोर आई आणि तुझ्या चोर आईचा चोर भाऊ मुंबईत आहेत. आता ते तिथेच राहतील. आणि तू जर आला तर तुला माझ्या चोर आईचा चोर भाऊ सोडणार नाही आहे. तू सांभाळ. 😀. ज्या दिवशी तू हे बोलत होता त्या वेळी तुझी चोर आई सुरेखा गोव्याला परतली होती. मला तर कधीच कोरेंनी मेसेज पाठवून कळविले होते कि हे चोर घरातून गेलेत. 😀 मी सांगतो तुला तुम्ही का घर सोडून गेलात ते. तुम्ही सगळे प्रयत्न केलेत पण, तुम्ही व्यवस्थित झोपू शकले नाहीत घरात. कारण रात्री भांडी पडायला लागलीत आपोआप. आणि तुम्ही तीनही चोर घाबरलेत. तुम्हाला कळून चुकले कि सु सुलभा इथेच मेलेली आहे. तुम्ही तिचे दागिने सुद्धा चोरून नेलेत तर ती तुम्हाला कशी सोडणार. ह्या भीतीने तुमची झोपच उडाली आणि तुम्ही तीनही चोर घर सोडून पळालेत. 😂 ोर सुरेखा बोलणार आहे ह्या बद्दल?


मी मनात म्हटले ह्याला खोटे हि बोलता येत नाही आहे. कसे येणार. तुझ्या चोर आईला खरी म्हणजे चोरीची ट्रेनिन्ग हवी आहे. तिने एक साधारण स्थानिक चोर निर्माण केलेला आहे 😀. ज्याला काडीचीही अक्कल नाही आहे. जो फक्त चोरी आणि दलालीवर हुशारी करतोय.

तुला आता समजले असेल कि, मी तुला पर्वरीचा पप्पू का म्हणतो ते. 😀


खरे म्हणजे तुला फोर्जरीच्या गुन्ह्याखाली जेल मध्ये पाठवणे गरजेचे आहे. तुझी आणि तुझ्या चोर कुटुंबाची गोव्याच्या इतिहासात नोंद होणे गरजेचे आहे. सद्गुरू कृपा असली तरी चोरी कारण्याऱ्याला जेल मध्ये जाणे क्रमपात्र आहे. असा गोव्याच्या लोकांना संदेश जाणे अगदी गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.


रुक्मिणी गेली तेव्हा एकही माणूस गेला नाही पालघरला कारण तिची प्रॉपर्टी गोव्याला आहे. आणि आता तुम्ही घरात मरणाला येऊन चोरी करता. जो माणूस मेला तो तुमचाच होता आणि तुम्ही चोरी केलीत तुम्हाला माफ करायचे? नालायक आहेत तुम्ही सर्व.


घरातला माणूस गेला तर खरे म्हणजे कुटुंब शांत राहते. पण तुम्ही चोरीच्या प्लॅन मद्धे व्यस्त.


चोरी करणे सोपे पण त्याचे परिणाम भोगावेच लागतात. फक्त चार महिन्यात तुझे वडील गेले. तुम्हाला काहीतरी कळते आहे? जसे करावे तसे भरावे. तुम्ही सर्वानी मिळून चोरी केली. आणि हि गोष्ट अगदी आणि फक्त तुमच्यातच गुपित ठेवली. चोर आई, चोर मुलगा आणि चोर आईचा चोर भाऊ अश्या तिघांनाच माहिती आहे ह्या चोरी बद्दल. बाकी कुटुंबाला तुम्ही काडीचेही न कळेल अशी काळजी घेतलीत. पण निसर्गाचा नियम सुंदर आहे. जसे करावे तसे भरावे. तुम्ही चोरी केलीत. त्याचे परिणाम म्हणून बाबनी आजारी पडला फक्त दोन महिन्यात तो हॉस्पिटलात गेला तो घरी पार्थिव बनून आला.


तुला मी सांगतो. काहीही पचणार नाही आहे. जे जे म्हणून तुम्ही लोकांनी नेले ते ते मला परत हवे आहे. जो म्हणून चोरीच्या वस्तूंचा वापर करील ते सर्व भोगणार आहेत. चोर सुरेखाला तर अगदी चार महिन्यातच स्वतःच्या चोर थोबाडावर करकचून थोबाडीत मिळाली. तिने स्वतःच्या बहिणीचे मंगळसूत्रंसुद्धा चोरी करून नेले. अशी बहीण फक्त सद्गुरू कृपेनेच असते. आता तुझी चोर आई दागिने घालणार? कुठे? अजून चोरा दागिने.

निर्लज्जम सदा सुखी.


तुझी चोर आई सुरेखा आता ते चोरलेले दागिने आपल्या मुलीला देईल. द्या म्हणावे. पण तिला सुद्धा चोरलेले दागिने पचणार नाही आहेत. चोर सुरेखाच्या ह्या चोरीच्या पराक्रमाचे पडसाद आणि कुफळे तिच्या मुलीलाही भोगावीच लागतील. जो म्हणून चोरलेल्या दागिन्यांचं नि वस्तूंचा वापर करेल त्याला परिणाम भोगावेच लागेल. हेच सत्य आहे. चोर सुरेखाला सांग लाव आपली मुलीच्या आयुष्याची वाट.


मी त्यांचे समजू शकतो. ते चोरच आहेत. आयुष्यभर त्यांनी चोरीच केलेली आहे. पण तू ? तू पुढची पिढी आहे. खरेच जर तू बाबनिचा पुत्र आहेस तर तुला चोरी शोभते? तुला असे सिद्ध करायचे आहे का कि, बाबनी चोर होता?तुला तुझी ओळख बाबनिचा पुत्र चोर झाला अशी करून घ्यायची आहे का? सध्या तरी तशी तुझी पुरती ओळख तूच स्वःताच्या कृत्यांनी करून घेतलेली आहेच.


त्यामुळेच हा पत्र व्यवहार. सगळ्यांना कळायला हवे कि बाबनिचा पुत्र चोर आहे. किंवा बाबनीने एका चोराला जन्म देऊन गोव्यावर उपकार केलेले आहेत. बाबनींचे हे गोव्यासाठी योगदान आहे. ह्यास्तव बाबनिचा मरणोत्तर गोमंतक रत्न पुरस्कार देऊन सत्कार करणे हे अगदी गरजेचे आहेच.


गोव्याच्या सुप्रसिद्ध आध्यत्मिक आणि धार्मिक क्षेत्रावर स्वतः सद्गुरुनी ह्या चोर कुटुंबाचा जाहीर सत्कार करून संप्रदायाला हे कुटुंब कसे भुषणावह आहे अशी साक्ष निर्माण करून देणे संप्रदायाला दिशा निर्देशक ठरेल. प्रत्येक गुरुवारी हे प्रथम चोर भक्त कुटुंब प्रथम पंगतीत बसून सद्गुरूचे प्रवचन ऐकणारे.


खरे म्हणजे हे कुटुंब आणि त्यांची चोर वृत्त्ती हे ह्या गोव्याच्या प्रथम संप्रदायाची देन आहे. सदानंद, ब्रह्मानंद अश्या सद्गुरुंकडून सुदीक्षित झालेले हे चोर कुटुंब. सदानंद , ब्रह्मानंद असे सद्गुरू ह्या कुटुंबाच्या निवासी राहावयास जात होते. असा इतिहास आहेच.

अश्या सद्गुरूंमुळेच हे प्रथम चोर भक्त कुटुंब संप्रदायात प्रसिद्ध झाले. अश्या सद्गुरुंच्या पाठबळामुळेच ह्या प्रथम चोर भक्त कुटुंबाला मस्ती मारली. आम्ही म्हणजे काय? आम्ही स्वामींचे प्रथम चोर भक्त.


सदानंद , ब्रह्मानंद अश्या सद्गुरूच्या तालमीत तयार होऊनच हे कुटुंब एक कुप्रतिष्टित चोर झालेले आहे. जय सचिदानंद हे ब्रीदवाक्य हे कुटुंब दिवसातून कमीत कमीत पन्नास वेळा म्हणत आहेत. सद्गुरूंनी त्यांना जय सच्चीदानंद म्हणा आणि चोरी करा म्हणजे त्या चोरी कृत्याची सद्गुरू साक्षात जबाबदानी घेईल अशी दीक्षाच ह्या कुटुंबाला मिळालेली आहे. अश्या सद्गुरूच्या कृपेच्या जोरावरच ह्या चोर कुटुंबाने कसलीही मनाची, जनाची, तमाची लाज न बाळगता स्वतःच्या बहिणीचे पार्थिव सुद्धा घरी येई पर्यन्त वाट न पाहता स्वतःच्याच बहिणीचे दागिने चोरलेत. हा सद्गुरुंच्या कृपेचा चमत्कार आहे. संप्रदायाने एक चमत्कारी पुस्तिका काढून ह्या चोरी चमत्काराची नोंद ह्या पुस्तिकेत करणे गरजेचे आहे.


वर्तमान सद्गुरुनी अश्या कुटुंबाचा गौरव केला नाही तर ते योग्य होणार नाही आहे. संप्रदायाची परंपरा बाधित होणे संप्रदायाला शोभित होणार नाही आहे. कारण अश्या चोर लोकांमुळेच संप्रदायाची वृद्धी होत असते. अश्या चोर कुटुंबाचा सत्कार जर केला नाही तर संप्रदायाची वृद्धी बाधित होईलच.


तरी सद्गुरू समर्थ आहेत. आम्हा पामरांनी न बोललेलेच बरे.तुझी चोर आई आणि तुझ्यात चढाओढ लागली आहे आपली अध्यात्मिकता लोकांना दाखवण्याची. फेसबुक बरे भेटलंय. ब्रह्माकुमारीने तुच्या चोर आईला नेमलंय. सत्गुरुनी तुला चोराला नेमलंय. तुम्ही दोघे चोर अधिकृत आहेत त्यांची वचनें वापरायला. आपली अध्यत्मिकता दाखवायला आणि लोकांना शिकवायला. त्यांना चोरच भेटतात.


खरे म्हणजे अश्या सत्गुरुनी जाहीर करायला हवे कि माझ्या विचारांची वचनें चोरांनी,गुंडानी, वापरू नये. अश्या सत्गुरू मुळेच तुमच्या सारख्या चोरांचे आणि गुंडांचे फावते. चोरी करा, मुलींची दलालीचो कामे करा, आणि रोज अध्यात्मिक वचनें वापरा लोंकाना शिकवायला आणि दाखवायला कि आमचे घराणे आध्यत्मिक आहे. असे सत्गुरुच तुमच्या सारख्या चोरांचे आणि गुंडांचे आश्रयदाते ठरलेले आहेत.


ह्या सगळ्यांनी चोर सुरेखाच्या चोर मुलाला चोरी करायला शिकविले आहे. खरे म्हणजे ह्याने चोर पौर्णिमा साजरी करायला हवी.


हरी ओम तत्सत

हे लिहिले म्हणजे झाले. आम्ही अध्यात्मिक. असे लिहून आम्ही चोरीचा धंदा करायला मोकळे. हिम्मत आहे तर हरी ओम असत्यम असे लिहा.
आता संगीत रजनी करा.

हिम्मत आहे सांगायला? आम्ही चोरी केली पण पचली नाही. चोरीचे फळ आम्हाला दोन महिन्यात मिळाले. बाबनी मेला. आम्ही आता लोकांना दाखवायला संगीत रजनी करणार आहेत.

मला स्पष्ट दिसत आहे कि, तुझी काय अवस्था होणार आहे ती. तू एकतर वेडा होऊन वेड्यांच्या हॉस्पिटलात जाईल नाहितर जेलमद्धे. त्यामुळे अभिनंदन. लवकरच हॉस्पिटल किंवा जेल. तू ज्या वेगाने पुढे सरकत आहेस तो मार्ग वेड्यांच्या हॉस्पिटलकडे किंवा जेल मद्धे घेऊन जाणारा आहे. हे तुझे आयुष्य आहे निवड तू केलेली आहेस. तुला दुसऱ्याचे हडपायच्या रोगाने ग्रासलेले आहे. तू रोगी झालेला आहेस. तू बाबनीच्या नावाचा बट्टयाबोळ करण्यासाठी जन्मलेला एक कलंक आहेस. तरी अभिनंदन. ह्या पृथ्वीवर जिवंत राहण्यासाठी कायदे आहेत. फक्त वेड्यांच्या हॉस्पिटलात, जेल मद्धे कायदे नाहीत. तुझी जागा तिथे आहे.


समजू नको कि तुझी ह्या चोरीतून सुटका होणार आहे. कोणीही तुझ्या चोरीचे समर्थन करणार नाही आहेत. समर्थन करणारे सुध्दा चोर हे गृहीत धरले जाईलच. हे नक्की लक्षात ठेव. संजय दत्त, सद्गुरू राम रहीम अशी अनेक सांप्रत उदाहरणे आहेत. ह्या लोकांना सगळे ओळखत होते. त्यांचेही सगळीकडे वशिले होतेच. पण कोणी हि त्यांना तुरुंगात जाण्यापासून अडवू शकले नाहीत. कारण चोरी हि चोरी आहे. चोरीला समर्थन कोणीही सुबुद्ध करू शकत नाहीच.


त्यामुळे तू चोरी करूनसुद्धा ज्या उड्या मारतोय त्या अगदी कपोलकल्पित आहेत हे तुला लवकरच कळेल.

लवकरच सगळ्यांना कळेल पर्वरीचा पप्पू चोर गजाआड


हे पत्र चोर सुरेखाला आहे. जसे मी चोर सुरेखाला मागे २७ पानी पत्रदिले होते एक विषय संपवायला तसेच हे पत्र आहे तुम्हा तीन चोरांचा विषय संपवायला.


हे पत्र चोर सुरेखाला का?

तर चोर सुरेखाच जबाबदार आहे तिच्या चोर मुलाच्या चोरीच्या कृतीला. तुम्ही सर्वानी सर्व मर्यादा ओलांडलेल्या आहेत. आता बस्स. आता तुमचा विषय संपवणे हेच गरजेचे आहे. कारण मागे जे २७ पानी पत्र चोर सुरेखाला दिले होते त्याचा पत्ता कोणालाही नाही आहे. आताचे हे पत्र जाहीर आहे. जेणेकरून चोर सुरेखाची खरी ओळख सर्वाना होणे गरजेचे आहे. तुमची दयामाया करणे नाही. चोरांना आणि चोरीला माफी नाही आहे.

हे पत्र जाहीर का?

आपल्या मुलाने पराक्रम केला तर कोणत्याही आईला आपल्या मुलाचा अभिमान वाटतो आणि ती आई आपल्या मुलाच्या कर्तबगिरीची कथा सर्व ओळखीच्या लोकांना सांगतेच कारण आपल्या मुलाच्या कर्तबगिरीची दखल दुसर्यांनी घ्यावी. इथे तर आई मुलगा आणि आईचा भाऊ सर्वानी चोरीचा पराक्रमच केलेला आहे. हा पराक्रम सर्वश्रुत होणे अगदी गरजेचे आहे. समाजाला भूषण वाटेल अशी हि चोरीची कृती आहे. चोर सुरेखा आपल्याच बहिणीच्या मृत्यु समयी घरातले सर्व दागिने आणि कायदेशीर कागद पत्रे चोरते ही काय साधी गोष्ट आहे? सगळ्यांना हे कळलेच पाहिजे.


लग्नाच्या घरात चोरी सगळे ऐकून आहेत. मृत्यूच्या घरात चोरी? हे फक्त चोर सुरेखा तिचा चोर मुलगा आणि तिचा चोर भाऊच करू शकतात. सद्गुरू कृपा. धन्य आहे.


अध्यात्मिक चोर सुरेखा


चोर सुरेखा,

आज पर्यंत मी शांत आहे. माझ्या शांततेचा अर्थ तुम्हाला कळणे शक्यच नाही आहे. कारण गुंडाना काय कल्पना ? गुंडाना फक्त माहिती असते ती गुंडगिरी. दुसऱ्याचे कसे हडपायचे हे फक्त गुंडांचे लक्ष्य. मी तुम्हाला सर्व संधी दिल्यात. मला पाहायचे होते तुमची मजल कुठपर्यंत जाते आहे. म्हणतात ना सरड्याची धाव कुंपणा पर्यंत तशी गुंडांची धाव फोर्जरी पर्यंत. लाज वाटते तुम्हाला नातेवाईक म्हणायला. वीट आलाय तुम्हा सर्वांचा. सगळी नाती तुम्ही स्वतःच्या कर्माने विटवली आहेत.


तुमच्या घरचा माणूस मेल्याचं तुम्हाला पडलेली नाही.

खरे म्हणजे प्रेताच्या टाळूचे लोणी खाणारी माणसे अशी तुमची ओळख तुमच्या कृतीने तुम्ही स्वतः करून दिलीत.

कुठली बहीण आपल्या बहिणीचे प्रेत घरी यायच्या आधी घराची कपाटे उघडून बहिणीचे दागिने चोरते ? (चोर सुरेखाने हे केलेले आहे )

कुठचा भाऊ आपली बहीण मेलेली असताना घरातल्या वस्तू आणि इतर कागद पत्रे चोरतो? (चोर सुरेखाचा चोर भाऊ ह्याने हे केलेले आहे)

कुठची आई आपली बहीण मेली तरी आपल्या मुलाला चोरी करायला प्रोत्साहित करून घराचे कायदेशीर कागद चोरून आणते? (चोर सुरेखाचा चोर मुलगा ह्याने हे केलेले आहे )


हे फक्त तुमच्या सारख्या अध्यात्मिक, धार्मिक म्हणून मिरवणाऱ्या माणसांनाच शक्य आहे.


तुम्हाला काय वाटतंय मला काही माहिती नाही आहे? मांजर डोळे मिटून दूध पिते अशी म्हण तुम्हाला हि माहिती आहे. काय फायदा म्हणींचा आणि जय सच्चीदानंदाचा तुम्ही गुंड ते गुंडच.

सुट्टी पडली कि आंम्ही स्वामी कडे जायचो हे मी सगळ्यांकडून ऐकलेले आहे. कशाला जात होते? गुंडगिरी शिकायला? मटका कसा लावायचा हे शिकायला? पत्त्यांचा क्लब कसा चालवायचा हे शिकायला? फोर्जरी कशी करायची हे शिकायला? का फोर्जरी करणारा पुत्र कसा निर्माण कसा करायचा हे शिकायला?


दुसऱ्या सांगे ब्रह्म ज्ञान हि सुद्धा म्हण तुम्हाला माहिती आहे. उपयोग काय? चोर सुरेखाचा भाऊ आणि मुलगा गुंड गिरी, फोर्जरी करतोय. धन्य आहे. हि तर सद्गुरू कृपा.

खरे म्हणजे हि तर सद्गुरू कृपाच आहे. जिथे तुम्ही सुट्टी पडली कि जायचे ते स्वामी तुम्हाला काहीही शिकवू शकले नाहीत त्यांनी फक्त गुंडगिरी शिकवली. आज तिसरी पिढी आहे अश्या स्वामी लोकांची. तुमच्यावर काय परिणाम तर गुंडगिरी आणि फोर्जरी.

मला मारण्याची धमकी मी चोर सुरेखा, आणि चोर सुरेखाचा चोर भाऊ, आणि आता सुरेखाचा नालायक मुलगा ज्याला मी २ वर्षे पोसलंय माझ्या मुंबईच्या घरी ह्यांच्या कडून ऐकलेली आहे. ह्याचे वडील दारू पितात म्हणून हा डिप्रेस होता पण मी त्याला मानसिक आधार दिलाय. ते तो विसरला आणि आता फोर्जरी करतोय. धन्य आहे. हि तर सद्गुरू कृपा.


तुम्हाला काय वाटतंय? मला कळणारच नाही? तुमची प्रत्येक कृती मला कळते. आता तुमची सोसायटी मध्ये काय किंमत राहिली? फोर्जर म्हणून?


गुंड मामा आणि नालायक भाचा लिफ्ट मधे प्रेसिडेन्टला विचारतो, आता काय करायचे? लिफ्ट मधून बाहेर पडल्यावर प्रेसिडेंट ने मला मेसेज केला कि अरे हे असे असे लिफ्ट मध्ये मला विचारतात. त्यांना साधे कळत नाही का? असले प्रश्न लिफ्ट मध्ये चर्चित केले जातात? नालायकाला अक्कल आहे? म्हणून तर हा पर्वरीचा पप्पू आहे. तुम्हाला काय वाटतंय माझे शेजारी कोरे तुमच्या बाजूला आहे?


सेक्रेटरी ने सांगितले नालायकाला कि मी कंप्लेंट केली तर जेल मध्ये जाशील.

त्यानंतर सोसायटीला मी पत्रच देऊन ठेवले जेणेकरून सर्व चोर आणि गुंडाना तिथे प्रवेश बंदी करून ठेवलेली आहे.

नमस्कार, माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्याला माहितीच आहे कि, माझी पत्नी सुलभा हिचा अचानक मृत्यू ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेला आहे. त्यानंतरच्या काही घटना व्यथित करणाऱ्या घडलेल्या आहेत. आपल्याला मी जाहीरपणे इथे सांगत आहे कि, मी अजून पर्यंत माझ्या पत्नी ला किंवा तिच्या अजून कोणीही नातेवायोकाला पावर ऑफ ऍटर्नी दिलेली नाही आहे. मला असे कळलेले आहे कि, मिनेश नार्वेकर हा इसम बनावट पावर ऑफ अटॉर्नी घेऊन सोसाटीकडे आला होता. त्याने बनावट कागतपत्रे बनवलेली आहेत ज्या वर त्याने माझी सही फोर्ज केलेली आहे. तरी हि केवळ फोर्जेरी आहे हे लक्षात घावे. तरी सगळ्या सोसायटीने त्याला आणि त्याच्या आईला कसलीही किंमत न देता त्यांच्या बेकायदेशीर पणात सहकार्य न केल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. कदाचित गोव्याचे हे कुटुंब परत माझ्या घरात राहायला येण्याची शक्यता आहे. ते मला सतत मारण्याची धमकी देत आहेत. मला जीवे मारून त्यांना माझी जागा बळकावयाची आहे. तरी ते जर परत आलेत तर त्यांना सोसायटीत प्रवेश बंदी करण्यात यावी अशी मी आपल्याला विनंती करीत आहे. अश्या बेकायदेशीर प्रकारात आपले सहकार्य मोलाचे आहे. खाली मी त्यांची नावे आणि फोटो लावलेले आहेत. हे लोक माझे कोणीही नातेवाईक नाही आहेत असे कृपया गृहीत धरावेत. पंडित शिवकुमर पॅरिस


१: अनिशा नार्वेकर २: मनीषा नार्वेकर ३:बाबनी नार्वेकर ४:मिनेश नार्वेकर ५: सुरेखा नार्वेकर

सोसाटीतले लोकं मला विचारतात हे कोण आहेत? ते दोघेही तर भुरट्या चोरासारखे आणि ड्रुग्स चा धंदा करणारे दिसतात आणि ते तुमचे नातेवाईक आहेत? मी काय सांगू? सोसाटीने सगळी इज्जत काढली तरी गुंड मामा आणि नालायक भाचा हवे मध्ये आहेत. अश्या माणसांना फॅमिली म्हणू? विटवले तुम्हीं.


सुरेखाने म्हाजे आणि म्हाज्या फॅमिलीचे नाव लिस्ट मधून काढून टाकलेले आहे. मी लग्नाच्या लिस्ट मध्ये नाही आहे फक्त मी मरणाच्या लिस्ट मध्ये आहे? तुम्ही फोन करणार आणि मी येणार? इतकी वर्षे तुम्हाला माझे पडलेले आहे ? तुम्ही व्यस्त होते माझ्या मृत्यूच्या तयारीत. जो तो मला धमकी देतो. आणि सुलभा मेली कि तुम्ही मला फोन करता? कोण म्हणून? मी तुम्हाला आग लावायला हवा आहे ? आता तुम्हीच लावा आग. आणि तुम्हालाच आग लावावी लागली. जसे करावे तसे भरावे.


खरे म्हणजे सुलभाचा तुम्हीच वध केलेला आहे


तुम्ही माणसे आहात ? तुम्ही मला मारायची धमकी दिलीत. आणि आता तर तुम्ही घरात चोरीही केलीत त्यावरून तुमची मजल कुठपर्यन्त आहे हे मला समजत नाही आहे ? चोर सुरेखाचा चोर मुलगा मला सांगतो कि, तू ये. आपण बोलूया आणि सगळे प्रश्न सुटतील. मला काय प्रश्न पडलेत? खरे म्हणजे माझ्या सगळ्या प्रश्नांचा निस्तर मीच केलेला आहे. त्यामुळेच चोर सुरेखाच्या चोर मुलाला मी निक्षून बजावलेले आहे कि, अरे तुझी मावशी आता मेली आहे. त्यामुळे माझे तुमच्या चोर कुटुंबाकडे कसलेही नाते उरलेले नाही आहे. तू जो दर दोन महिन्यांनी माझ्याशी बोलायला येतो आणि मला स्वतःचे कायदे सांगतो ते बंद कर. ह्या चोराला जर विचारले कि, तू चोरी केलीस ती कुठच्या कायद्याने त्यावर हा चोर बोलत नाही आहे. मी आता चोरांकडू कायद्याचे शिक्षण घेणार आहे. मटका एजन्ट मला कायदे शिकवणार आहेत. चोर ते चोर वरून शिरजोर.


तुम्हाला काय वाटते मला गरज आहे तुमची? काय गरज आहे मला तुमची?

मी काय स्वामी आहे? कि मला संत व्हायचे आहे? कि मला संप्रदाय काढायचाय? जेणेकरून सगळ्या चोरांची मी माझ्या संप्रदायात भरती करून घेणार आहे? आणि तुमच्या सारख्या चोर आणि मटका एजन्ट यांचा जथा घेऊन फिरणार आहे? तुमची लायकी तरी आहे माझ्याशी बोलायची? तुम्हाला काय वाटते? मी तुमच्यासारखा मटका एजन्ट आहे? कि गुंड आहे? कि पत्त्यांचा क्लब चालवणारा आहे ?


तुमचाच खास माणूस जो तुमच्या घरी सतत ये जा करणारा मला सांगतोय कि, सुलभा एक तर आजारी आणि ह्या फॅमिलीने रुक्मिणीची जबाबदारी तिच्यावर टाकलीच कशी? गोव्याला रुक्मिणीचे घर आहे तिथे एक नर्स ठेवता आली नाही ह्यांना? खरे म्हणजे चोर सुरेखाचे दोंन्ही चोर भाऊ आपसात प्रॉपर्टीसाठी भांडत होते. त्या भांडणाचा त्रास रुक्मिणीला होऊ नये म्हणून तिला मुंबईला नेवून ठेवले. हे काय मला माहिती नाही आहे?


तुम्हाला कोणाचे पडले आहे कधी? केवळ तुम्ही आणि तुमच्या मुळेच सुलभाचं जीवन तुम्ही बरबाद केलं. तिच्या संसाराची तुम्ही लोकांनी बरबादी केलेली आहे. मी पॅरिसला येऊन सुद्धा सगळे करीत होतो. पण तुम्ही काय केलेत? मारायची धमकी दिलीत तेव्हापासून मी सगळे बंद केले. तुम्ही कोणी आलेत मला विचारायला ? नाही. कारण तुम्हाला माहिती होते तुम्ही काय केले आहे ते. तुम्हाला जर सुलभाचा पुळका होता तर तुम्ही माझ्याकडे आला असता. पण तुम्ही कसे येणार?


तुम्ही येऊन सुलभाचा प्रश्न सोडवला असता तर ती जगली तरी असती. त्यामुळे सुलभाच्या मरणाला केवळ आणि केवळ तुम्ही जबाबदार आहात. आले तीन चोर चोरी करायला. नालायक. ती मेली तरी तुम्ही तिला सोडले नाही. तिचे पार्थिव घरी येण्याआधीच तिचेच दागिने तुम्ही चोरांनी चोरलेत ह्यासारखा बलात्कार अजून आहे?


जसे तुम्ही सुलभा मेली आणि जशी तुम्ही चोरी केलीत वरून फोर्जेरी केलीत त्यावरून सुलभाचा तुम्हीच खुन केलेला आहे अशी शंका रास्त आहेच.


पार्थिव येईपर्यंत सगळे चोर चोरीत मग्न. आणि जसे पार्थिव घरी आले तसे, थोरले चोर महाराज. सद्गुरू कृपेने तुमच्या घराण्यातला प्रथम चोर अवतार लागला विडिओ बनवायला पार्थिवाचे.😀 माझे शेजारी श्री कोरेंनी आक्षेप घेतला म्हणून थोरले चोर महाराज आवरते झाले. मला कोरे फोनवर काय हे तुमचे गोव्याचे नातेवाईक आहेत? एक एक जण अगदी नमुनाच आहे असे म्हणून हसतात. तुम्हाला कल्पना आहे तुमची किंमत काय आहे ती?


त्याआधी, तुमच्यातलाच एकजण बाटली भरू संत म्हणतोय, आता हा आला तर ह्याला मारूनच टाकूया. हि भाषा? मला मारून टाकायला मी ह्यांच्या बापाचे काही खाल्लेले आहे? ह्यांना साधी कोकणी दहा मिनिटे बोलायला लावली तर ह्यांची फाटेल. मराठी, इंग्रजी, किंवा इतर भाषा सोडूनच द्या. शुद्ध कोकणी सुद्धा ह्यांना बोलता येत नाही अजून. गावड्यांची भाषा बोलणारे मला मारायची भाषा बोलताहेत. गावडे आपले गावडेपण दाखवताहेत?


ह्यांना भाषा म्हणून फक्त तीन वाक्ये येतात १. तुका मारूनच वडयता २. मार रे तेका ३. तुका दाकयताच. ह्याच्या पलीकडे ह्यांना एक शुद्ध कोकणीचा शब्द सुद्धा उच्चारता येत नाही आहे. असे लोक माझ्या बद्दल बोलणार. धन्य आहे. स्वतःचाच माणूस मेलेला आहे. आपण बाबा मरणाला आलेलो आहे. ह्याचीसुद्धा जाणीव नसलेले महाभाग. मला मारतो मारतो म्हणून तुमचीच तीन लोक मरण पावलीत. पण तरीही मलाच मारतो.

ह्या बाटलीभरू संतांचा मी येऊन सत्कारच करणार आहे.


सुलभाशी तुमचे काही प्रश्न असतील तर सरळ जीव द्या आणि तिला जाऊन भेटा आणि तुमचे प्रश्न तुम्ही सोडवा. मी कोणीही नाही आहे तुमच्यासारख्या चोरांचा.


एका स्वामीने हि चोर मंडळी माझ्या गळ्यात घातली आहे. स्वामीला सुद्द्धा माहिती नाही आहे हे चोर आहेत म्हणून. कारण हे चोर कुटुंब देखावा करण्यात पटाईत. आम्ही आणि स्वामी भक्त.


चोर सुरेखाचा गुंड आणि चोर भाऊ माझ्या मोठ्या भावाला धमकी देतोय. घरावर म्हणे स्टे आणतोय. ह्याच्या बापाचे घर आहे ते? तुम्ही काय भाटकार आहेत? आणि आम्ही मुंडकार? भाटकार घर बांधता असे म्हणून तुम्हाला सांगायला पाहिजे आम्ही? तुम्हाला काय वाटतंय? कोण आहे तुम्ही?


माझा थोरला भाऊ स्वतःच्या जमिनीत आणि घरात आहे. त्याला त्याच्याच घरी जाऊन हा गुंड आणि चोर धमकी देतो? काय तुमची चोरांची मजल? माझ्या भावाला धमकी देऊन मी तुम्हाला सोडणार आहे? बरे धमकी दिली आणि काय केले? स्टे आणला? ताकत आहे तुमच्यात स्टे आणायची? स्टे आणतो म्हणून धमकी दिली आणि १५ दिवसात रुक्मिणी पॅरालिज्ड झाली. झाले ? स्टे आला? रुक्मिणीच्या आयुष्यावरच स्टे आला? माझ्या मोठ्या भावाला आणि माझ्या आईला दुखवून तुम्हाला काय वाटते हुशारी केली? कसली? गुंडगिरीची?


स्वतःच्या आईच्या कानफटात देणारा हा अस्सल गुंडाचा अवतार आम्हाला शिकवणार? स्वतःच्या आईची देखभाल ह्याला करता येत नाही आहे. तिची काळजी आणि देखभाल सुलभा करते. ह्यांना लाज शरम काही आहे? आई नको. पण तिची प्रोपीर्टी हवी आहे. अशी नालायक मुले फक्त सद्गुरू कृपेनेच अवतरतात.


हा चोर आणि गुंड माझ्या थोरल्या भावाला तेव्हा सांगतो कि, ह्या गुंडाने म्हणे एक जर फोन केला तर मला त्याच वेळेत तात्काळ गोव्यात हजर व्हावे लागेल. काय तर गुंडांची भाषा? आणि अजून तो गुंड एक फोन शोधतोय. त्याला अजून एक फोन सापडत नाही आहे ज्या फोन वरून तो मला फोन करील आणि मी तात्काळ गोव्याला हजर होईल. कुठच्या दिवा स्वप्नात आहेत तुम्ही? सगळेच पप्पू गुंड?


मुंबईचे माझे मित्र मला विचारतात हे कोण आहेत? मी त्यांना सांगितले ते ना स्थानिक गुंड आहेत. तसे ते मला हसून म्हणतात अरे, तुमच्या गोव्यात असे गुंड असतात? त्यांना एक कानफटात दिली तर ते पडतील नारे.😂 तुम्हाला माहिती आहे तुमची लायकी काय आहे ती?